030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit leidt ertoe dat we binnen onze praktijk onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Dit doen wij aan de hand van een stappen- en onderhoudsplan van Waveland Dataveiligheid, alwaar we ook onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrekken.

Klik hier voor meer informatie