030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona virus brengen wij u op de hoogte van het volgende.

Houd u aan de richtlijnen van het RIVM en blijf thuis wanneer u tot een kwetsbare groep behoort. Bij twijfel, neem contact op met de praktijk. Ook wanneer u klachten heeft (verkouden, hoesten, niezen, koorts) of terug bent gekomen uit een van de risicogebieden, of een verlaagde weerstand heeft, kunt u beter thuis blijven. Wanneer u zich niet afmeldt, gelden onze declaratievoorwaarden, zie Tarieven.

We bieden een alternatieve behandeling op afstand aan, dit heet online fysiotherapie. Wanneer u daadwerkelijk niet naar de praktijk kunt komen vanwege de opgelegde maatregelen, maken wij hiervan gebruik en nemen contact met u op rondom de afgesproken tijdstippen. Deze afspraken zijn ter ondersteuning van uw behandelplan, waarbij we u coachen bij uw oefeningen, self management, adviezen voor het omgaan met uw klachten, het laten slagen van uw behandelplan en het beantwoorden van eventuele vragen.

Mocht uw fysiotherapeut of oefentherapeut zelf niet kunnen werken, hebben wij daarover uiteraard overleg,
en nemen contact met u op.

Als er ergens in een gemeente het corona virus is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. De GGD bepaalt welke maatregelen worden genomen. Het sluiten van de praktijk kan een maatregel zijn. Uiteraard brengen
wij u daarvan op de hoogte. Vooralsnog is daarvan nog geen sprake.

Wanneer bovenstaande niet aan de orde is, bent u welkom in de praktijk.

U bent wel verplicht vanwege uw en onze gezondheid, uw handen te desinfecteren of te wassen wanneer u de praktijk betreed. Wanneer u met uw kinderen wilt komen vanwege het sluiten van de scholen, zijn deze ook welkom. Gelieve de kinderen alleen mee te nemen als het noodzakelijk is. 

Wij ontvangen veel positieve reacties op de genomen maatregelen en danken u heel hartelijk voor uw
begrip!

We hopen zo met gezamenlijke inspanningen en flexibiliteit de ‘incidentie curve’ zo vlak mogelijk te houden en de besmettingen het hoofd te bieden en onder controle te krijgen.