030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

In deze groepstraining van acht lessen van 1,5 uur zult u handvatten krijgen om te leren ont-spannen en dit thuis en elders ook te leren toepassen. Om de effectiviteit te verhogen krijgt u ook middelen aangereikt om bewust te worden welke stressoren bij u de spanning doen verhogen en hoe u hiermee adequater kan leren omgaan. Omdat we dit groepsgewijs doen kunt u veel leren van en met elkaar.

Voor wie is deelname geschikt?
– voor een ieder die stress ervaart, hierdoor lichamelijke, emotionele of mentale belemmeringen tegenkomt en wil leren hiermee adequaat om te gaan.
– voor ieder die paniekgevoelens en of paniekgedachten ervaart; ook bij hyperventilatie-klachten.

Hoe ziet een avond eruit? We beginnen een eerste avond met een kennismaking. Vragen als wat motiveert u om te komen, wat wilt u bereiken en wat denkt u nodig te hebben om dit doel te bereiken? Daarna starten we met een oefening om uzelf bewust te maken hoe u staat/beweegt. Vervolgens krijgt u een ontspanningsinstructie om u te bekwamen in het leren loslaten. Door deze aandachtsoefeningen creëert u meer bewustzijn voor uzelf en de omgeving om u heen. Om uw bewustzijn verder te vergroten zullen we in kleine (sub)groepen stilstaan welke stressoren u in het dagelijks leven tegenkomt waaraan u wilt werken. Als groep wordt u hierin begeleid. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: uzelf veilig voelen, omgaan met (on)macht of met verlies/verdriet, voor jezelf opkomen.

Data: 24 sept, 1-8-15-29 okt, 5-12-19 nov 2020
Tijd: inloop vanaf 19:00, start 19:15-20:45 
Locatie: Raadhuis Vleuten (Pastoor Ohllaan 39)

Kosten
De kosten zijn 125 euro.
Inbegrepen zijn acht lessen van 1,5 uur, een notitie-schriftje en bij afwezigheid wordt een video toegestuurd waarin u de ontspanningsinstructie alsnog thuis kunt beleven.

Groepsgrootte: maximaal 12 personen.

Aanmelden
U stuurt een mail naar m.verhaert@fysiomaarssen.nl of u meldt zich telefonisch aan via 030-6773154. U meldt dan uw naam en telefoonnummer zodat ik u bereiken kan. Uiterlijk dinsdagavond 22 september ontvangt u van mij een mail met verdere informatie over de eerste groepsbijeenkomst.