030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Zorg1

Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie heeft een nieuwe werkwijze voor cliënten met:

 • Lage rugklachten,
 • Nekklachten,
 • Schouderklachten,
 • Artrose in knie of heup,
 • Een nieuwe knie of heup.

Met een zogenaamd Zorg1-programma ‘op maat’ helpen we u de specifieke klachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de beperkingen hebben veroorzaakt en in stand houden.

De afspraken voor genoemde klachten zijn gemaakt bij VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, CZ, ASR  en alle onderliggende labels. Bent u elders verzekerd? Dat maakt niet uit, u kunt gewoon bij ons terecht en ook dan kunt u rekenen op de beste zorg op maat ook al bent u niet aanvullend of elders verzekerd.

Op maat

Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn gericht op:

 • Het verminderen van de pijnklachten
 • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
 • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma.

Complete begeleiding

Zorg1 biedt een mix van diverse behandelingen en soort begeleiding. De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u (groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot het juiste gebruik van uw rug. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aan kan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Zelfmanagement is een wezenlijk onderdeel van dit proces.

Daarbij bieden we indien van toepassing, ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s, voorlichtingsdocumenten en -filmpjes, consulten ‘op afstand’ zoals bellen en mijn Zorg App. Zo heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

Online vragen(lijsten)

Om het eerste bezoek aan de fysiotherapeut goed te gebruiken, wordt u verzocht vòòr het 1e bezoek het intakeformulier en een aantal vragenlijsten in te vullen. Door dit digitaal te doen, komt de informatie direct in uw dossier te staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een beeld vormen van uw klachten en situatie en bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek tijdens de intake.

Vergoeding Zorg1

Ieder programma (licht, midden of uitgebreid) heeft een vaste prijs.  Als u voldoende aanvullend verzekerd bent bij één van deze maatschappijen, wordt het programma volledig vergoed.

Het voordeel hiervan voor u is dat, naast de reguliere behandeling van uw klacht, het ons mogelijk wordt gemaakt extra services te verlenen zonder dat het voor u financiële gevolgen heeft.

Enkele voordelen zijn

 • Telefonische ondersteuning
 • Begeleiding op afstand via Mijn Zorg App
 • Eventueel enkele malen groepstraining zonder extra kosten
 • Follow-up bij recidief van uw klacht binnen een bepaalde periode

Bent u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd?

Dan komt u niet in aanmerking voor het Zorg1 programma en gelden de regels voor de reguliere therapie. Ook dan kunt u rekenen op een behandeling op maat, waarbij wij ons inzetten, samen met u, voor een optimaal resultaat.

Het afronden van het behandeltraject met een laatste consult (eindevaluatie) is van wezenlijk belang om te evalueren hoe het is gegaan en afrondende adviezen voor later te geven en is daarom een verplicht onderdeel bij deelname aan dit traject.

Wilt u aanvullende informatie over Zorg1, kunt u die hier vinden.

Met vriendelijke groet,

Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie