030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Kwaliteit

Onze praktijk noemde zich sinds 2013 een zogenaamde Pluspraktijk.

Sinds 2021 zijn wij een Keurmerkpraktijk en zorgen we door middel van deelname aan audits, maandelijkse interne anonieme controles van onze dossiers, het uitvragen van de klantenervaringen en intervisie ervoor dat we bewust blijven nadenken over ons functioneren. Zodat u een fijne klantenervaring heeft in onze praktijk. En mocht er toch eens iets mis gaan, willen wij van u leren, van elkaar en van andere praktijken en collega’s. Daarom zijn wij aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Wat is een praktijk met een onafhankelijk kwaliteitslabel?
Dit zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen, maar een stapje verder gaan. Met het inzichtelijk maken van de kwaliteit bijvoorbeeld. Bij de kwaliteitseisen gaat het om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voorbeelden van een onafhankelijk kwaliteitslabel zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Voor de toekomst
Het SKF stelt ons in staat om als individu en als team te reflecteren op ons handelen middels intervisie en de patiënt-gerapporteerde uitkomsten te beoordelen en zo nodig hierop bij te sturen.

Uw medewerking is daarbij van grote waarde; graag ontvangen wij uw toestemming voor het anoniem gebruik van data uit uw elektronisch patiëntendossier. Meer informatie hierover vind u hier.