030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt.

Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie      
*Tarieven 2020 wanneer iemand niet (meer) verzekerd is      
       
Fysiotherapie en Oefentherapie    € 37,00  
Manuele therapie    € 47,50  
Oedeemfysiotherapie    € 47,50  
Geriatriefysiotherapie    € 47,50  
Bekkenfysiotherapie    € 47,50  
       
Eenmalig onderzoek    € 62,00  
Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen    € 62,00  
Screening    € 15,50  
Intake en onderzoek na screening    € 47,50  
Intake en onderzoek na verwijzing    € 47,50  
Toeslag voor aan huis behandeling    € 14,50  
Inrichtingstoeslag    €   7,70  
Eenvoudige korte rapporten    € 57,00  
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten    € 77,50  
Aanmeten, leveren & instructie Therapeutisch elastische kousen /aan huis   Gratis / €28,00  
Bikefitting   € 100,00  
Ergotherapie    € 17,50 per kwartier
Intake (incl. screening, opstellen plan) & 1e behandeling 4 kwartier (behandelduur vervolg i.o.)   € 70,00  
Toeslag werkplek (eenmalig), aan huis of instelling   € 29,00  
Instructie of overleg mantelzorg, ouders / verzorgers patiënt   € 17,50  
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek incl. verslaglegging aan medicus   € 70,00  
Verslaglegging aan derden   € 77,50  
Niet nagekomen afspraak     100%


De prestatiebeschrijvingen vindt u per discipline hier: