030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd in 2020 voor patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt.

Fysiotherapie en Oefentherapie€ 37,00
Manuele therapie€ 47,50
Oedeemfysiotherapie€ 47,50
Geriatriefysiotherapie€ 47,50
Bekkenfysiotherapie€ 47,50
Psychosomatische fysiotherapie€ 47,50
Eenmalig onderzoek € 62,00
Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen € 62,00
Screening € 15,50
Intake en onderzoek na screening € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 47,50
Toeslag voor aan huis behandeling € 14,50
Inrichtingstoeslag€ 7,70
Eenvoudige korte rapporten € 57,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 77,50
Aanmeten, leveren & instructie Therapeutisch elastische kousen / aan huis Gratis / € 28,00
Bikefitting€ 100,00
Verslaglegging aan derden€ 77,50
Niet nagekomen afspraak100%

De prestatiebeschrijvingen vindt u per discipline hier: