030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt.

Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie
*Tarieven 2020 wanneer iemand niet (meer) verzekerd is
Fysiotherapie en Oefentherapie  € 37,00
Manuele therapie  € 47,50
Oedeemfysiotherapie  € 47,50
Geriatriefysiotherapie  € 47,50
Bekkenfysiotherapie  € 47,50
Eenmalig onderzoek  € 62,00
Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen  € 62,00
Screening  € 15,50
Intake en onderzoek na screening  € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 47,50
Toeslag voor aan huis behandeling  € 14,50
Inrichtingstoeslag  €   7,70
Eenvoudige korte rapporten  € 57,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 77,50
Aanmeten, leveren & instructie Therapeutisch elastische kousen /aan huis Gratis / €28,00
Bikefitting € 100,00
Ergotherapie  € 17,50 per kwartier
Intake (incl. screening, opstellen plan) & 1e behandeling 4 kwartier (behandelduur vervolg i.o.) € 70,00
Toeslag werkplek (eenmalig), aan huis of instelling € 29,00
Instructie of overleg mantelzorg, ouders / verzorgers patiënt € 17,50
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek incl. verslaglegging aan medicus € 70,00
Verslaglegging aan derden € 77,50
Niet nagekomen afspraak 100%


De prestatiebeschrijvingen vindt u per discipline hier: