030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt.

Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie
*Tarieven 2019 wanneer iemand niet (meer) verzekerd is
Fysiotherapie en Oefentherapie  € 36,00
Manuele therapie  € 46,00
Oedeemfysiotherapie  € 46,00
Geriatriefysiotherapie  € 46,00
Bekkenfysiotherapie  € 46,00
Eenmalig onderzoek  € 60,00
Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen  € 60,00
Screening  € 15,00
Intake en onderzoek na screening  € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 47,50
Toeslag voor aan huis behandeling  € 14,00
Inrichtingstoeslag  €   7,50
Eenvoudige korte rapporten  € 55,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 75,00
Aanmeten, leveren & instructie Therapeutisch elastische kousen /aan huis Gratis / €28,00
Ergotherapie  € 16,75 per kwartier
Intake (incl. screening, opstellen plan) & 1e behandeling 4 kwartier (behandelduur vervolg i.o.) € 67,00
Toeslag werkplek (eenmalig), aan huis of instelling € 28,00
Instructie of overleg mantelzorg, ouders / verzorgers patiënt € 16,75
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek incl. verslaglegging aan medicus € 67,00
Verslaglegging aan derden € 75,00
Niet nagekomen afspraak 100%


De prestatiebeschrijvingen vindt u per discipline hier: