030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Contracten met alle zorgverzekeraars

Klik voor meer informatie!

Welkom bij Centrum Voor Fysiotherapie en Manuele Therapie

Medical Taping bij Centrum voor Fysiotherapie Manuele Therapie

Medical Taping word vaak gebruikt bij verschillende klachten….

Long revalidatie training

Longpatiënten die problemen ervaren in hun dagelijks leven kunnen terecht bij de fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Manuele Therapie

De Manuele Therapie is een onderzoeks- en behandelmethode gericht op het functioneren van gewrichten in relatie tot houding en beweging.

“Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie staat voor maatwerk, waarbij de verschillende disciplines binnen ons centrum samenwerken om uw gezondheidsvraag te kunnen beantwoorden”

Laatste nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit leidt ertoe dat we binnen...

Lees meer

Vallen Verleden Tijd

De eerste groep deelnemers aan Vallen Verleden Tijd zwaaide 31 januari af met goed gevolg. In 8 lessen hebben zij zich bekwaamd in het herkennen van valgevaar en het opvangen van een val met minder impact. Op deze manier hebben zin hun valrisico met 46% verminderd! We...

Lees meer

Pluspraktijk

Vleuten

T. 030-677 31 54
E. info@fysiovleuten.nl
F. 030-263 05 14
A. Pastoor Ohllaan 39
3451 CB Vleuten

Maarssen

T. 0346-562 775
E. info@fysiomaarssen.nl
F. 0346-285 743
A. Harmonieplein 115
3603 BS Maarssen

Samenwerkingen

Om zo goed mogelijke zorg te leveren hebben wij samenwerkingsverbanden met een aantal gespecialiseerde partijen. Hieronder vind u een aantal partijen waar wij goed mee samenwerken.