030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Vergoeding

Contracten

Wij hebben er voor gekozen om contracten aan te gaan met alle verzekeraars in Nederland. Daarmee regelen we de declaraties met hen zelf.

In het begin van de behandeling gaan we wel met u na of u goed verzekerd bent en zullen we ook willen weten
of u al behandelingen in het lopend jaar heeft gehad. Dit met name om latere teleurstelling te voorkomen.

Bij sommige ernstige aandoeningen is meer zorg nodig. Zilveren Kruis Achmea biedt deze zorg vanuit de Basis Plus Module.

Basis Plus Module

De Basis Plus Module van Zilveren Kruis Achmea of een aanvullende verzekering met sterren geeft volledige vergoeding voor fysiotherapie. De Basis Plus Module maakt ook onderdeel uit van iedere aanvullende verzekering van Zilveren Kruis Achmea met 1 t/m 4 sterren.

Aandoeningen

Dit zijn de aandoeningen die onder deze regeling vallen:

Fysiotherapeutische (na)zorg bij oncologie
Fysiotherapeutische nazorg bij hart- en vaat aandoeningen
Fysiotherapeutische nazorg bij CVA
Hulp nodig?
Kijk goed in uw polis of u voor deze zorg in aanmerking komt. Deze regeling is speciaal voor pluspraktijken zoals de onze. We kijken graag met u mee of u voor deze regeling in aanmerking komt.