030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Chronische aandoening, wat moet je weten

De overheid heeft vastgesteld bij welke (chronische) aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en de duur daarvan. Goedgekeurde chronische aandoeningen vallen jaarlijks en te allen tijden onder het eigen risico.
Per chronische indicatie betaal je de eerste 20 behandelingen éénmalig uit de aanvullende verzekering. Mocht er geen aanvullende verzekering aanwezig zijn of is deze niet toereikend, dan betaal je de niet verzekerde behandelingen zelf.
Vanaf de 21ste behandeling, worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Deze vallen wel eerst onder het eigen risico. Mocht het eigen risico op zijn, worden de behandelingen volledig vergoed.

Uitzondering: Artrose heup en knie, urine incontinentie, COPD en Claudicatio worden vanaf de eerste behandeling vergoed uit de basisverzekering, hiervoor worden niet de eerste 20 behandelingen gerekend uit de aanvullende verzekering of middels eigen bijdrage. Wel komen de kosten ten laste van het eigen risico. kinderen onder de 18 jaar, vallen niet onder het eigen risico.
Bij chronische indicatie is een volledig ingevulde verwijzing verplicht van je specialist of huisarts, voorzien van de NAW gegevens van de patiënt, een volledige omschrijving van de klacht/aandoening, met de gegevens van je arts, naam, handtekening, stempel en datum. Bij een verwijzing van je specialist is ook de specialisatie van de arts verplicht op de verwijzing.

Er zijn chronische indicatie die wij als praktijk moeten indienen bij de zorgverzekeraar voor een goedkeuring. Wanneer de gegevens op de verwijzing niet volledig zijn ingevuld door de arts, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en afgewezen door de zorgverzekeraar.
M.b.t. het eigen risico en wanneer je ook bij een andere praktijk onder behandeling bent geweest of nog onder behandeling bent en je hebt vragen over de maximale vergoeding uit de aanvullende verzekering, dan kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Belangrijk om te weten wanneer je ook bij een andere praktijk onder behandeling bent, is het niet toegestaan volgens de verzekeringspolis om twee behandelingen op een dag te plannen bij twee verschillende praktijken, ongeacht of het een andere betreft. Ben je onder behandeling bij twee praktijken voor dezelfde aandoening, dan moet je vooraf toestemming vragen aan je zorgverzekeraar met bevestiging op papier.