030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Betalingsvoorwaarden

Graag uw aandacht voor onze declaratie- en betalingsvoorwaarden

Vergoedingen

U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw fysiotherapiebehandelingen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de polis-informatie, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van die informatie.

Wij declareren rechtstreeks, zonder uw tussenkomst, bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, sturen wij een nota die u zelf dient te voldoen.

Meldt u alstublieft wanneer u in het lopende jaar elders fysiotherapie heeft gehad, wij hebben daar namelijk geen zicht op. Voor chronische indicaties met machtigingsaanvragen is dit in sommige gevallen zelfs over voorgaande jaren van belang. Mocht gedurende het behandeltraject blijken dat uw zorgverzekeraar de zittingen niet vergoedt, ontvangt u van ons een nota.

Nota’ s versturen wij in de eerstvolgende maand per post of per email als dit mogelijk is. Het kan voorkomen dat deze mail in uw spambox terechtkomt. Gelieve deze te controleren wanneer u weet dat u een rekening zult ontvangen. Dit om een 2eherinnering met extra kosten te voorkomen.

No-show 

Het is de praktijk wettelijk niet toegestaan een door u niet-nagekomen-afspraak (NNA) in rekening te brengen bij uw verzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een NNA een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet of wilt afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met iemand die op de wachtlijst staat, waardoor deze patiënt dan ook eerder geholpen is. Wanneer u niet 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, (door niet naar de praktijk te komen of niet thuis te zijn of open te doen bij aan huis behandeling), wordt deze aan u doorberekend. Let op, deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het tarief voor een NNA is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling, zie tarievenlijst. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtssituatie.

Een afspraak kunt u annuleren of verzetten via telefoon Maarssen 0346 562775 of Vleuten 030 6773154 op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Buiten deze dagen en tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een email sturen aan info@fysiomaarssen.nl of info@fysiovleuten.nl. U helpt ons wanneer u het tijdstip en naam van de therapeut vermeldt.

Als er echt een dringende reden was dat u niet meer in staat was uw afspraak af te zeggen kan dit meestal in alle redelijkheid besproken worden. Maar als de rekening dan vervalt of verlaagd wordt, besef dan dat het uw therapeut is die de kosten op zich neemt!

Ons Centrum is continu bezig met het verbeteren van kwaliteit van de zorg. Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een e-mailbericht. Deze bevestigingsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.

Continuïteit van uw behandeling

Ook uw therapeut kan onverwacht uitvallen. Wij doen ons uiterste best om uw behandeling doorgang te laten vinden door een passende vervanger te regelen. Indien u dit niet op prijs stelt, gelieve dit aan te geven bij uw therapeut, zodat hiervan een notitie gemaakt kan worden.

Voor meer informatie met betrekking tot incasso https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden