030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Klachtenregeling

Als u bij een fysiotherapeut of oefentherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend paramedicus. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies over patiëntrechten en klachtwegen

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een regionaal Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen.
Voor meer informatie en de regionale adviespunten: www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

Klachtenloket Paramedici – Klachtenregeling Fysiotherapie

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. Of u komt in het gesprek met uw hulpverlener niet tot overeenstemming, dan kunt u uw klacht formeel indienen bij Klachtenloket Paramedici voor  oefentherapeuten, www.klachtenloketparamedici.nl en bij het Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie voor fysiotherapeuten. Extra informatie over klachtenregeling vindt u hier.

U vindt op deze sites uitleg over de klachtenregelingen en formulieren voor het indienen van een klacht of een geschil.

Belangrijk: Stel u voor indienen van uw klacht via de teampagina op de hoogte of uw behandelaar in loondienst is en onder de klachtenregeling van ons Centrum valt, of uw behandelaar een zzp’er is met een eigen klachtenregeling.