030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Pluspraktijk

In september 2021 hebben wij voor zevende keer op rij voldaan aan de externe kwaliteitseisen die opgesteld zijn door de diverse zorgverzekeraars; Zilveren Kruis, Mensiz, OHRA, Delta Lloyd, De Friesland en VGZ.

Sinds 2013 mogen wij onze praktijk een Pluspraktijk noemen. En vanaf dit jaar, vanwege aangescherpt beleid bij Zilveren Kruis, mogen wij ons een keurmerkpraktijk noemen. Wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/

Wat is een praktijk met een onafhankelijk kwaliteitslabel?
Dit zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen, maar een stapje verder gaan. Met het inzichtelijk maken van de kwaliteit bijvoorbeeld. Bij de kwaliteitseisen gaat het om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voorbeelden van een onafhankelijk kwaliteitslabel zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Voor de toekomst
Het SKF stelt ons in staat om als individu en als team te reflecteren op ons handelen middels intervisie en de patiënt-gerapporteerde uitkomsten te beoordelen en zo nodig hierop bij te sturen.

Uw medewerking is daarbij van grote waarde; graag ontvangen wij uw toestemming voor het anoniem gebruik van data uit uw elektronisch patiëntendossier. Meer informatie hierover vind u hier (Link LDK) https://www.nivel.nl/nl/project/ontwikkeling-en-gebruiken-van-de-landelijke-database-kwaliteit