030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Pluspraktijk

Op 20 september 2017 heeft onze praktijk voor de derde keer op rij de Plus status ontvangen van zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, CZ, Ohra, Delta Lloyd, De Friesland en dit jaar voor het eerst ook VGZ met alle bijbehorende labels. Als team zijn wij dankbaar en trots dat wij ons al sinds 2013 Pluspraktijk mogen noemen.

Wat is een Plus Praktijk?
Plus Praktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen, maar een stapje verder gaan. Met het inzichtelijk maken van de kwaliteit bijvoorbeeld. Bij de kwaliteitseisen gaat het om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voorbeelden van een Plus Praktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd. Zilveren Kruis verzekerden kunnen via de BasisPlusModule (link https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/basisverzekering/paginas/basis-plus-module.aspx  bij een Pluspraktijk zorg ontvangen bij kanker, beroerte en hart- en vaatziekten.

Voor de toekomst
In het zogenaamde Effectiviteitstraject willen wij in 2017 en 2018 methodisch kijken naar nog meer effectieve zorg voor bepaalde patiëntengroepen zodat de zorg betaalbaar blijft en de praktijk klaar is voor ontwikkelingen in de toekomst.

Het KNGF+ traject stelt ons in staat om als individu en als team te reflecteren op ons handelen middels intervisie, het ‘team-climaat’ te inventariseren en de patiënt-gerapporteerde uitkomsten te beoordelen en zo nodig hierop bij te sturen.

Uw medewerking is daarbij van grote waarde; graag ontvangen wij uw toestemming voor het anoniem gebruik van data uit uw elektronisch patiëntendossier. Meer informatie hierover vind u hier (Link LDF) http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/