030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Vallen

Screening Valgevaar, module van ‘Samen werkt het beter’, Vallen Verleden Tijd
De Maarssense Fysiotherapeuten en Cesartherapeuten hebben op verzoek van de plaatselijke huisartsen en praktijkondersteuners (POH’ers) de koppen bij elkaar gestoken. Wij hebben gezamenlijk een screeningsmodule voor dreigend valgevaar samengesteld. Aan de hand van verschillende testen kunnen we een oordeel geven over mogelijk valgevaar. Dit wordt terug gekoppeld aan uw huisarts.
De verwijzing is altijd via uw huisarts of POH’er. De vergoeding voor deze screening valt onder de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de uitslag kan behandeling gewenst zijn. Dit kan zowel individueel of in groepsverband in het trainingsprogramma Vallen Verleden Tijd.
Ook dit wordt uit uw aanvullende verzekering vergoedt.
Er zijn verschillende oorzaken van vallen, denk aan plotselinge lage bloeddruk, laag bloedsuikergehalte, veel medicijngebruik, slechte ogen of wanneer u moet wennen aan een nieuwe bril!
Vallen dient altijd vanuit verschillende disciplines te worden bekeken en aangepakt.

Waaraan kunt u zelf merken dat u hiermee te kampen heeft?
u valt, of u valt bijna,
algeheel spierkrachtsverlies,
verlies uithoudingsvermogen,
verlies aan lenigheid,
angst om te vallen,
verlaagd reactievermogen,
(draai) duizeligheid,
sneller bewegen dan je nog kunt (denk aan te snel naar de telefoon lopen),
u loopt binnenshuis de ‘meubelgang’: van het ene meubelstuk naar het volgende,
u kunt in het donker moeilijk uw evenwicht bewaren.

Blijf hier niet mee zitten, ga naar uw huisarts en bespreek de mogelijke oorzaken en behandelingen!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

23 september 2016