030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Dry Needling in Vleuten en Maarssen

Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut. De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt middels een naaldje en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Bij Dry needling worden triggerpoints, gedeactiveerd/ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Triggerpoints zijn knopen in de spier. Trigger points kunnen zich uiten in:

  • pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
  • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
  • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
  • pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
  • tintelingen in arm/been, hoofdpijn en duizeligheid.

 

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeuten in Vleuten en Maarssen zullen allereerst door een gesprek en gericht onderzoek uw klachten analyseren. Daarna worden de spieren nader onderzocht, die mogelijk uw pijn veroorzaken. Specifiek wordt in die spieren gezocht naar die bewuste triggerpoints. Precies die plaatsen zal de fysiotherapeut gaan behandelen om de spieren te ontspannen.

 

De behandeling

Bij Dry needling wordt met behulp van uiterst dunne naalden de triggerpoints in de spier nauwkeurig aangeprikt. Dit geeft een lokale aanspanning van een groepje aangedane spiervezels. De patiënt voelt van deze aanspanning, afhankelijk van de spier, soms een licht schokje, soms een diep krampgevoel of kramp buiten het aangedane gebied.

Veelal treedt de voor de patiënt zo bekende uitstralingspijn op.

 

Wat gebeurt er daarna?

De patiënt ervaart na een Dry needling behandeling naast pijnvermindering meestal direct een voelbare daling in de spierspanning en een verbeterde beweeglijkheid en kracht in de spieren. Vaak blijft er gedurende enkele uren tot maximaal 2 dagen een beurs/stijf gevoel aanwezig op de plaats waar geprikt is.

U krijgt oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie te kunnen onderhouden.

 

Wat kost dry needling?

Dry Needling is een onderdeel van een normale fysiotherapie behandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen de kosten voor Dry needling hieronder.

 

Dry Needling in Vleuten of Maarssen

Voor meer informatie over Dry Needling in ons centrum of om een afspraak te maken, kunt u hier contact met ons op nemen.