030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Spreekuur Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie maakt het u mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in uw eigen omgeving en in de samenleving.
Indien u (en uw mantelzorger) door (gezondheids-)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor u  belangrijk zijn, kan ergotherapie ingeschakeld worden. Een lichamelijk of psychisch probleem kan uw zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral met u vast wat u nog wél kan.

De behandeling kan bestaan uit:

  • oefenen
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren;
  • het inzetten van een hulpmiddel;
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving;
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden.

Door het vergroten van uw (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kan u (langer) thuis functioneren.

De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat u uw dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kunt voeren. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan: uzelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, huishouden zelfstandig uitvoeren, fietsen, boodschappen doen, werken, sporten en uw hobby’s uitoefenen.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering voor tien uur per kalenderjaar. Heeft u een eigen risico en die nog niet verbruikt, dan wordt hier aanspraak op gemaakt.
Voor een ergotherapeut is een verwijzing nodig vanuit de huisarts of specialist.

Inloopspreekuur

Vanaf 6 april 2021 is er een inloopspreekuur op elke eerste dinsdag van de maand van 11:30 – 12:30 uur op Harmonieplein 115.

U treft dan een van de ergotherapeuten van Careyn Snavelenburg, Rinske Rebel, Cynthia Boers of Janneke Raamstijn.

U kunt zich hiervoor opgeven via 0346 562775 of een van de fysiotherapeuten op locatie.

Careyn logo