030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Dagelijkse handelingen uitvoeren zoals werken, koken, aankleden of boodschappen doen doet iedereen. Veel handelingen gaan automatisch, hierbij hoeft u niet na te denken. Echter als uw functioneren moeizamer gaat, wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld iets kan zijn.

Door zorg op maat (denk aan advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om de dagelijkse activiteiten uit te voeren die voor u belangrijk zijn; op het werk, thuis, bij studie, tijdens vrije tijd en/of sport.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Een ergotherapeut:

  • helpt ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.
  • helpt kinderen die moeite hebben met schrijven.
  • begeleidt mantelzorgers zodat zij beter om kunnen gaan met de fysieke- of psychische beperking van de persoon die ze verzorgen.
  • helpt mensen met chronische pijn en/of vermoeidheid om dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te blijven of kunnen doen.
  • begeleidt mensen bij het zoeken naar zinvolle en passende bezigheden, hobby’s of vrijwilligerswerk.

Hoe werkt ergotherapie?

De ergotherapeut start wanneer u geen verwijzing van de huisarts of specialist heeft, met een screening. De screening is gericht op het achterhalen van de hulpvraag en of deze aansluit bij ergotherapie. Daarnaast zal de ergotherapeut bekijken of een verwijzing gewenst is in uw situatie. 

Na een (eventuele) screening vindt er een intakegesprek plaats om uw probleem duidelijk in kaart te brengen. Hierna kunt u samen doelen opstellen. Zo zal een plan van aanpak ontstaan om samen uw doelen na te streven en hopelijk uw hulpvragen op te lossen. De oplossingen kunnen bestaan uit adviezen, trainingen en/of hulpmiddelen.

De ergotherapeut komt het liefst bij u thuis om direct uw situatie en de omgeving te bekijken. De reden hiervoor is om behandelingen zo goed mogelijk bij uw wensen en ervaringen aan te kunnen laten sluiten.

Zonder verwijsbrief

Een verwijsbrief van een specialist of huisarts is, in de meeste gevallen, niet nodig. Iedereen kan en mag rechtstreeks een afspraak maken met een ergotherapeut. Echter zijn er enkele zorgverzekeraars die standaard om een verwijsbrief voor ergotherapie vragen. 

Bent u niet zeker of u een verwijsbrief nodig heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of vraag het aan de ergotherapeut. U kunt ook eerst met de huisarts overleggen. Hij of zij kan u vervolgens een verwijsbrief geven.

Vergoeding 

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Standaard krijgt u 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed, waarvan eerst aanspraak wordt gedaan op het eigen risico. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar om te informeren naar eventuele extra vergoedingen.

Bent u er niet zeker van dat uw vraag aansluit bij de ergotherapie? Neem dan graag contact op en laten we hier samen naar kijken!

Bekijk de video voor meer informatie over ergotherapie: https://www.youtube.com/watch?v=kLQJl-Xzdfk