\
030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Extended Scope

De Extended scope fysiotherapeut is geschoold in het beoordelen van (para)medische vraagstukken. Deze therapeut verwijst patiënten meer gericht door naar de tweede lijn voor een CT-scan, MRI en Röntgen of andere specialisten.

Meer bevoegdheden

De verwachting is dat Extended Scope fysiotherapeuten meer bevoegdheden krijgen op onderzoek en behandelmogelijkheden van het bewegingsapparaat. In landen zoals Canada, Engeland en Australië zijn deze bevoegdheden reeds doorgevoerd. Hierdoor wordt de zorg goedkoper en efficiënter ingericht.

Op dit moment is de benodigde wetswijziging nog niet doorgevoerd in Nederland. Wel kan een Extended Scope fysiotherapeut een onderbouwd advies aan de huisarts voorleggen. Dit advies heeft betrekking tot aanvullend onderzoek en doorverwijzing naar de tweede lijn.