030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Fysiotherapie bij Hart- of Longtransplantaties

Een transplantatie is het vervangen van een slecht of niet meer functionerend orgaan van een patiënt door dat van een donor. Organen die getransplanteerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld het hart, de huid, de longen, de nieren, de alvleesklier en de lever. Ook gedeelten van organen zoals huid en lever worden wel getransplanteerd.

Als er een chronische afstoting van het nieuwe lichaamsvreemde orgaan plaatsvindt gebeurt dit meestal in de eerste zes maanden na de transplantatie. Het is nodig voor de patiënt om voor de rest van zijn leven dagelijks anti-afstotingsmedicijnen in te nemen, hierdoor is hij wel vatbaarder voor infecties zoals een verkoudheid of griep.

Er ontstaat (helaas) een groeiende groep patiënten met een hart- of longtransplantatie, zowel patiënten voor transplantatie, op de wachtlijst, als na transplantatie. De begeleidende rol van de fysiotherapeut, niet alleen in de transplantatie centra, maar juist ook in de eerste lijn (praktijk), is essentieel voor het slagen van de pre- en post- transplantatie doelen.

Wachtlijst fase
De fysiotherapeut speelt in de wachtlijstfase een belangrijke rol in de evaluatie van inspanningsvermogen, functionele status en spierfunctie. M.n. de hulpvraag van de patiënt zelf zal leidend zijn voor zijn trainingsprogramma. Vaak zijn optimaliseren van kracht en algemene conditie de belangrijkste vragen. Belangrijk vóór transplantatie is: ” BETTER in BETTER out! “.

Post-transplantatie fase na ontslag
Direct na ontslag is eventueel therapie aan huis een mogelijkheid, mocht het nog niet lukken om naar de praktijk te komen. Zodra dit wel lukt, heeft dat natuurlijk de voorkeur.

Vooral de gestoorde spierfunctie, die na hart/longtransplantatie de belangrijkste inspanningsbeperking vormt, is de uitdaging voor de fysiotherapeut en de patient.

Oorzaken van problemen in spierfunctie na transplantatie moeten met name worden gezocht in:

– schadelijke effecten van immunosuppressiva (anti-afstoting medicatie),
– lichamelijke achteruitgang door bedlegerigheid en inactivteit voor en na de operatie,
– reeds bestaande afgenomen spierfunctie.

Ook in het verdere verloop na longtransplantatie blijft de fysiotherapeut nauw betrokken bij de behandeling. Hij start niet alleen de training maar stimuleert de patiënt ook om een actieve manier van leven te leiden. Om richting te geven aan adviezen en interventies is het belangrijk dat jaarlijks evaluaties plaatsvinden ter beoordeling van inspanningsvermogen, spierfunctie en fysiek functioneren.

Vergoeding pre transplantatie:
Dit is afhankelijk van uw diagnose. De meeste longaandoeningen vallen onder de chronische indicatie code waarvoor dezelfde vergoeding geldt als post transplantatie. Alle cardiologische aandoeningen worden helaas niet meer vanuit de chronische lijst vergoedt dus moeten vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding post transplantatie:
In principe wordt de fysiotherapie vanaf de 21stebehandeling vergoed vanuit de basis verzekering, het eigen risico is hierop van toepassing.

De eerste 20 behandelingen worden afhankelijk van uw aanvullende pakket, geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij onvoldoende dekking door uw zorgverzekeraar ontvangt u een kostendeclaratie. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw behandeling.

Er is altijd een verwijzing van de longarts/cardioloog/chirurg of huisarts nodig.