030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Oncologie fysiotherapie

De fysiotherapeut voor oncologie

 De fysiotherapeut voor oncologie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en deelname problemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Enkele voorbeelden van problemen zijn

 • Spanningsklachten
 • Pijn en gevoelsproblemen
 • Fibrose
 • Oedeem
 • Huidveranderingen
 • Contracturen
 • Verminderde mobiliteit
 • Verstoorde lichaamsbeleving
 • Verminderde spierkracht
 • Verlies van het uithoudingsvermogen
 • Ademhalingsproblemen 
 • Vermoeidheid

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

 • De curatieve fase (de herstelfase met als doel genezing)
 • De palliatieve fase (wanneer genezen niet meer mogelijk is)
 • De terminale fase

Behandeling per fase

Elke fase vereist een specifieke benadering door de oncologiefysiotherapeut. Dit komt doordat de behandeldoelen per fase verschillen.

 • In de curatieve fase liggen de doelen bij het verbeteren, behouden of herwinnen van de verloren of verminderde functies en vaardigheden. Prehabilitatie ten behoeve van het beter doorstaan van ingrepen en behandelingen behoren hier ook toe. 
 • In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige fincties en vaardigheden
 • In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt.

Belangrijk is daarbij om ook het netwerk direct rond de patiënt niet uit het oog te verliezen.

Afnemende vaardigheden

Kanker en de gevolgen van kanker krijgen steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit is het gevolg van screening en betere behandelmethoden. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. 

De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologie fysiotherapeut kan in dit proces een ondersteunende rol vervullen of als coach functioneren (Bron: www.defysiotherapeut.com).

Bronnen en samenwerkingen

We werken samen met uw verwijzer en oncologieverpleegkundigen en nemen deel aan het Onconet en Fyonet .

Overige interessante links: