030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

De fysiotherapeut voor oncologie

De fysiotherapeut voor oncologie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en deelname problemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Enkele voorbeelden van problemen zijn: 

 • Spanningsklachten
 • Pijn
 • Fibrose
 • Huidveranderingen
 • Contracturen
 • Verminderde mobiliteit
 • Verstoorde lichaamsbeleving
 • Verminderde spierkracht
 • Conditieverlies
 • Ademhalingsproblemen 
 • Vermoeidheid

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en hobby’s.  De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

 • De curatieve fase (de herstelfase)
 • De palliatieve fase
 • De terminale fase

Behandeling per fase

Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut. Dit komt doordat de behandeldoelen per fase verschillen:

 • In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden
 • In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden
 • In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt

Afnemende vaardigheden

Kanker en de gevolgen van kanker krijgen steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit is het gevolg van screening en betere behandelmethoden. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. 

De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologie fysiotherapeut kan in dit proces een ondersteunende rol vervullen of als coach functioneren (Bron: www.defysiotherapeut.com).

Bronnen en samenwerkingen

We werken samen met uw verwijzer, maar ook met Oncologieverpleegkundigen:

en nemen deel aan het Onconet, Fyonet en het Netwerk Oncologische Revalidatie.