030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Fysiotherapie voor ouderen

In ons centrum zijn als fysiotherapeut met aandachtsgebied Ouderen werkzaam Saskia Brusse, Maaike Mout en Wilca Dijkstra. Zij richten zich met name op de ouder wordende mens met de daarbij behorende problematiek.

Wat zijn de meest voorkomende problemen?
Mobiliteits- en functieverlies, waardoor het zelfstandig functioneren in gevaar komt en u te maken krijgt met toenemende afhankelijkheid.
Onze behandeling is er op gericht u te helpen gewenste activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig te blijven uitvoeren, of in ieder geval zo zelfstandig mogelijk. Wij adviseren u bij het kiezen van de juiste hulpmiddelen en eventuele aanpassingen in uw thuissituatie. Wij overleggen indien nodig met wijkverpleging, mantelzorgers, huisarts, ergotherapeut, familieleden en ouderenadviseur.

Thuisbehandelingen zijn mogelijk wanneer uw huisarts of specialist dit (al of niet in overleg met uw fysiotherapeut) nodig acht, bijvoorbeeld: – na een hersenbloeding – bij de ziekte van Parkinson – bij M.S. – bij reuma – bij osteoporose – na operaties van de heup, de knie, de rug etc. – bij mobiliteits- en krachtsverlies na een operatie. Ook behandelen wij in de woon- zorgcentra in Maarssen en Vleuten.
Voor een behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een arts nodig.

Saskia Brusse heeft zich gespecialiseerd in Geintegreerde Thuiszorgfysiotherapie en dient voor ons als vraagbaak bij complexe thuiszorg situaties.

Meer informatie kunt u vinden op: www.nvfg.nl