030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Fysiotherapie na Corona (Covid-19)

Corona is een nieuw ziektebeeld, dat het met name op de luchtwegen heeft gemunt. Door het nieuwe coronavirus wordt circa 80 procent van de besmette mensen niet of nauwelijks ziek en herstelt vanzelf. De overige 20 procent wordt behoorlijk ziek. Symptomen zijn onder meer een droge hoest, benauwdheid, niezen en koorts. Een grote groep hiervan herstelt alsnog na vijf of zeven dagen maar een fractie verslechtert plotseling om een nog onbekende reden. Ze moeten alsnog naar het ziekenhuis en als ze daar al lagen, komen ze op de intensive care (IC).

Gevolgen van de Corona infectie in de longen

Op de plaatsen waar littekenweefsel ontstaat, verdwijnt de elasticiteit uit het longweefsel, waardoor er minder zuurstofuitwisseling mogelijk is. Als er veel littekenweefsel ontstaat, kan dat bijvoorbeeld leiden tot een verminderd uithoudingsvermogen.
De schattingen van het aantal patiënten met blijvende gevolgen voor longen zijn in ontwikkeling. Vooral patiënten die op de IC zijn beademd, hebben risico op blijvende schade aan het longweefsel.
Er ontstaat een nieuwe longziekte, die we voorlopig de ‘Corona Obstructive Lung Disease (COLD)’ noemen.

Revalidatie in de eerste lijn zal met name gericht zijn op

  • Verbeteren algehele conditie (uithoudingsvermogen)
  • Spierkracht
  • Mobiliteit vergroten: zelfstandige verplaatsingen, zelfstandig lopen, traplopen
  • Voorkomen functieverlies door contracturen, pulmonale complicaties en doorliggen of -zitten
  • Ademhalingskracht en adequate hoest technieken
  • Herwinnen van de zelfstandigheid in het algemeen dagelijks handelen

Globaal verloop van de revalidatie

In de eerste 6 – 8 weken na ontslag,  zo veel  mogelijk tele-monitoring, in verband met besmettingsgevaar. Indien echt noodzakelijk is thuisbehandeling mogelijk.

Hierna volgt een opbouw in de praktijk

Afhankelijk van uw klachten en persoonlijke doelen en wensen zal een op maat gemaakt revalidatie programma worden opgesteld.

In verband met alle veiligheidsmaatregelen en op advies van het RIVM en KNGF gebruiken wij de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals worden voorgeschreven. Dit om alle risico’s voor u, de omgeving en de therapeut te minimaliseren.

Voor revalidatie na corona-besmetting kunt u contact opnemen met ons Centrum voor Fysio en Manuele therapie. De revalidatie wordt gegeven door Patricia Slagter. Wij werken samen met huisarts, diëtist, psychosomatisch fysiotherapeut.