030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

GBS (Guillain barre Sydroom)

GBS (Guillain Barre Sydroom)

GBS is een aandoening waarbij het lichaam zelf zijn zenuwen aantast, wat gevolgen heeft voor motoriek en gevoel. De meest voorkomende symptomen zijn spierzwakte, verlamming en pijn. GBS (Guillain-Barré Syndroom) is een zeer ernstige en zeldzame aandoening waarbij het lichaam zijn eigen zenuwen aanvalt. Het is een auto-immuunziekte, wat betekent dat het immuunsysteem de zenuwen in het lichaam aanvalt, wat kan leiden tot verlammingsverschijnselen.

GBS kan optreden na een infectie, zoals een virus of bacteriële infectie. Vaak is er een infectie met het cytomegalovirus of een acute infectie met de bacterie Campylobacter jejuni. Soms is er geen duidelijke oorzaak.
Deze aandoening wordt gekenmerkt door snel progressieve verlamming van de armen, benen, gezichtsspieren en andere delen van het lichaam. Deze verlamming kan variëren van milde spierzwakte tot volledige verlamming. Andere symptomen kunnen zijn: verhoogde reflexen, plotselinge pijn, tintelingen, zwakte, vermoeidheid, duizeligheid, problemen met het gezichtsvermogen, moeite met slikken en ademhalen, problemen met het evenwichtsorgaan en veranderingen in het bewustzijn.

De behandeling bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning, die worden afgestemd op de ernst van de aandoening. In sommige gevallen kan een bloedtransfusie worden gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken, of intraveneuze immunoglobuline (IVIG) om het immuunsysteem te verzwakken. Sommige patiënten kunnen medicijnen krijgen om de pijn te verlichten. Andere behandelingen kunnen fysiotherapie, zuurstoftherapie, plasmaferese, of zelfs een operatie om de zenuwen te ontzwellen omvatten.
GBS is een ernstige aandoening die levensbedreigend kan zijn, maar het kan ook volledig worden genezen. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de aandoening en kan enkele weken tot maanden duren. De meeste patiënten herstellen volledig van de ziekte en hebben geen blijvende gevolgen.

Hoe kunnen wij u helpen?

GBS is een aandoening waarbij het immuunsysteem het eigen zenuwstelsel aanvalt. De aandoening kan leiden tot ernstige zenuwaandoeningen, waaronder verlamming. Het is een aandoening van het perifere zenuwstelsel. Hoewel er geen specifieke behandeling voor GBS is, zijn er verschillende manieren waarop het kan worden behandeld om de symptomen te verlichten.

De eerste stap in het behandelen van GBS is het voorschrijven van immunoglobuline, of antilichamen, om het immuunsysteem te helpen zichzelf te herstellen. Omdat het immuunsysteem de oorzaak is van GBS, kan immunotherapie helpen om de symptomen te verminderen door het immuunsysteem te helpen zichzelf te herstellen.
Om de complicaties van GBS te voorkomen, kan een arts ook plasmaferese voorschrijven, waarbij het plasma uit het bloed wordt verwijderd. Deze behandeling is bedoeld om antilichamen uit het bloed te verwijderen die het immuunsysteem aanvallen.

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol in de revalidatie na het doormaken van GBS. Fysiotherapie kan bijdragen in het trainen van spierkracht en conditie. Daarnaast is het belangrijk aandacht te hebben voor functioneel herstel.