030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Nazorg hartrevalidatie

Voor wie is het programma Nazorg hartrevalidatie bestemd

Nazorg hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van een hartaandoening of -operatie. Het Nazorg hartrevalidatie programma is geschikt voor mensen die een hartrevalidatietraject in het ziekenhuis hebben doorlopen naar aanleiding van: 

  • Een doorgemaakt hartinfarct
  • Dotter- of stentbehandeling, bypassoperatie of andere operatieve ingreep
  • Veel last van hartritmestoornissen
  • Een pacemaker of ICD plaatsing en daardoor training behoeven
  • Een doorgemaakte hartstilstand

Wat u kunt verwachten

Heeft u met hartklachten te maken of hebt u dit gehad? Dan biedt onze praktijk de mogelijkheid om op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie nadat de revalidatie in het ziekenhuis erop zit. 

Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens zoals die door de fysiotherapeut of specialist uit het ziekenhuis aan ons doorgegeven worden. Persoonlijke streefdoelen staan centraal. Deze geven het behandelplan en de training richting. Met tussentijdse evaluaties wordt uw vooruitgang bijgehouden. Eventueel vindt er een terugkoppeling naar uw cardioloog plaats.

De behandeling is gericht op het verbeteren van de gezondheid door middel van training. Ook wordt er indien nodig aandacht besteed aan het omgaan met de angst en onzekerheid die hartklachten met zich mee kunnen brengen. Zo nodig wordt er ook interdisciplinair samengewerkt met onder andere een psychosomatisch fysiotherapeut en een diëtiste.

Duur van de training

Allereerst vindt er een intake plaats waarbij de conditie en spierkracht worden getest. Hierna volgt er een training van maximaal 2 blokken van 6 weken. De training vindt bij voorkeur 1 keer per week plaats. Na 6 weken worden uw doelen geëvalueerd. 

Indien nodig volgen er nog 6 weken training. Na deze training vindt er weer een evaluatie plaats en volgt afsluiting van het programma met een rapportage verslag naar uw cardioloog.

Klaar en dan?

Tijdens de training wordt gekeken naar een vorm van inspanning om uw conditie blijvend te onderhouden. De conditie kan worden onderhouden in een sportschool of trainingsgroep. Een andere mogelijkheid is bij de medische fitness in het Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie.

Vergoeding van de zorg

Zilveren Kruis heeft een speciale basis plus module. Hierdoor wordt deze training volledig vergoed bij een Plus praktijk. Bij andere zorgverzekeraars wordt deze training vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer de training uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed moet u rekenen op maximaal 18 behandelingen.

Waar

De behandeling vindt plaats in onze fysiotherapie praktijk in Maarssen.