030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Nazorg hartrevalidatie

Voor wie is het programma Nazorg hartrevalidatie bestemd?

Nazorg hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van een hartaandoening of -operatie. Het Nazorg hartrevalidatie programma is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die een hartrevalidatie traject in het ziekenhuis hebben doorlopen n.a.v.:

  • Een doorgemaakt hartinfarct
  • Dotter- of stentbehandeling, bypassoperatie of andere operatieve ingreep
  • Veel last van hartritmestoornissen
  • Een pacemaker of ICD plaatsing en daardoor training behoeven
  • een doorgemaakte hartstilstand

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u te maken hebt, of heeft gehad, met hartklachten, biedt onze praktijk u de mogelijkheid om na uw revalidatie in het ziekenhuis, op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie.

Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens zoals die door de fysiotherapeut of specialist uit het ziekenhuis aan ons doorgegeven worden. Persoonlijke streefdoelen staan centraal welke het behandelplan en de training richting geven. Met tussentijdse evaluaties wordt uw vooruitgang bijgehouden en eventueel vindt er een terugkoppeling naar uw cardioloog plaats.

Naast het verbeteren van de gezondheid middels training, wordt er indien nodig ook aandacht besteed aan het omgaan met de angst en onzekerheid die hartklachten met zich mee kunnen brengen. Zo nodig wordt er ook interdisciplinair samen gewerkt met o.a. een psychosomatisch fysiotherapeut en een diëtiste.

Hoe lang duurt de training?

Allereerst vindt er een intake plaats waarbij conditie en spierkracht worden getest. Hierna volgt er een training van maximaal 2 blokken van 6 weken de training is bij voorkeur 1 maal per week. Na 6 weken worden uw doelen geëvalueerd en zo nodig volgen er nog 6 weken training. Na deze training vindt er weer een evaluatie plaats en volgt afsluiting van het programma met een rapportage verslag naar uw cardioloog.

Klaar en dan?

Tijdens de training wordt gekeken naar een vorm van inspanning om uw conditie blijvend te onderhouden. De conditie kan worden onderhouden in een sportschool of trainingsgroep of eventueel bij de medische fitness in het Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie.

Hoe wordt deze zorg vergoed?

Zilveren Kruis heeft een speciale basis plus module, waardoor deze training volledig vergoed wordt bij een Plus praktijk. Bij andere zorgverzekeraars wordt deze training vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer de training uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed moet u rekenen op maximaal 18 behandelingen.

Waar:

Locatie: Maarssen