030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

NAH

NAH is een hersenaandoening waarvan de oorzaak niet bekend is. Het kan grote gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. Behandeling en begeleiding is nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren.|
NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) is een verzamelterm voor aandoeningen die optreden als gevolg van een hersenletsel dat niet door een genetische aanleg of een aangeboren aandoening is ontstaan. NAH kan ontstaan door een trauma, zoals een ongeluk, een hartaanval, een beroerte, een infectie of een hersenbloeding.
Hersenletsel kan verschillende effecten hebben, variërend van lichte cognitieve problemen, zoals aandacht en geheugen, tot ernstige fysieke beperkingen zoals problemen met balans, coördinatie en lopen. Er is geen standaard behandeling voor NAH, maar er zijn verschillende therapieën en behandelingsmethoden die kunnen helpen bij het verminderen van de symptomen.
De fysiotherapie bij NAH is gericht op herstellen van functionele vaardigheden, zodat mensen makkelijker kunnen functioneren in het dagelijks leven.
We doen dit door middel van training van onder andere kracht, balans, coördinatie en conditie. Wat haalbaar is verschilt per persoon.

Hoe kunnen wij u helpen?

NAH (niet-aangeboren hersenletsel) is een aandoening waarbij het hersenweefsel wordt aangetast als gevolg van een trauma of een aandoening. Behandeling van NAH is gericht op het verminderen van de symptomen, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen van verdere complicaties.
De behandeling van NAH is gebaseerd op de specifieke symptomen die worden ervaren door de patiënt. Er is geen enkele behandeling die bij iedereen werkt, dus het is belangrijk dat patiënten een geschikte behandeling krijgen die afgestemd is op hun specifieke symptomen.
De meest voorkomende behandelingen voor NAH zijn fysieke therapie, logopedie, therapie met bewegingsactiviteiten en psychotherapie. Fysieke therapie kan helpen bij het verbeteren van de spierkracht, flexibiliteit en coördinatie. Logopedie is gericht op het verbeteren van taal- en communicatievaardigheden. Therapie met bewegingsactiviteiten kan helpen bij het verminderen van spierspanning en het verbeteren van de balans. Psychotherapie kan helpen bij het verbeteren van emotionele en sociale vaardigheden.
Medicatie kan ook worden gebruikt om bepaalde symptomen van NAH te behandelen. Sommige medicijnen kunnen worden gebruikt om de spierspanning te verminderen, andere kunnen helpen bij het verbeteren van cognitieve functies, zoals aandacht, geheugen en leerprestaties.

Tot slot kunnen ergotherapie en begeleiding ook worden gebruikt om te helpen bij het verbeteren van de dagelijkse vaardigheden, zoals persoonlijke verzorging, koken en huishouden.

De behandeling van NAH is een dynamisch proces dat continu wordt aangepast aan de veranderende behoeften van de patiënt. Het is belangrijk dat patiënten toegang krijgen tot een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen en andere professionals met kennis van NAH.