030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Multidisciplinair orthopedisch spreekuur

Uw orthopedische klachten worden bekeken door onze fysiotherapeut, huisarts en orthopeed tezamen. 

Ervaart u beweegklachten?

Heeft u een vraag voor de orthopeed, huisarts of fysiotherapeut? Dan is het combi-spreekuur misschien iets voor u. 

Het combi spreekuur is een spreekuur samen met orthopeed M. van Dijk, huisarts Ph. de Vries en Fysiotherapeute L. de Bree. Dit spreekuur is ontstaan vanuit de artrose-proeftuin 2018. Het doel van het spreekuur is betere zorg dicht bij u.

Het spreekuur

Tijdens de intake en onderzoek stellen de zorgverleners vragen en voeren zij eventueel aanvullende testen uit. Daarna bespreekt u samen de uitkomsten en maakt u een plan over de beschikbare behandelmogelijkheden. Hierdoor kunt u uitgebreid geïnformeerd uw behandeltraject kiezen.

De duur van het consult is maximaal 20 minuten. Ter voorbereiding van het spreekuur adviseren wij u om vooraf uw vragen op te schrijven, zodat uw vragen aan bod komen.

Tevredenheidsonderzoek

Het spreekuur is nog in de ontwikkelfase. Daarom vragen wij u om na het spreekuur een vragenlijst in te vullen. Wij zouden graag van uw feedback willen leren. 

U kunt de vragenlijst op een later moment bij Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie op het Harmonieplein 115 te Maarssen in de brievenbus deponeren t.a.v. mevrouw L. de Bree. De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt ter verbetering van het spreekuur.

Kosten van het spreekuur

Aan dit spreekuur zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Voor vragen of aanmelden kunt u zich richten tot huisarts De Vries of mailen naar info@fysiomaarssen.nl onder vermelding van Combi-spreekuur met uw naam.

U kunt ook telefonisch vragen naar Leoni:  034 656 2775.