030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie
December 2022

Geachte heer, mevrouw, 

Wij willen u op de hoogte stellen van het volgende
Wij tekenen in 2023 GEEN contracten meer met de volgende zorgverzekeringen

Zorg & Zekerheid ASR / Ditzo     Caresq

De redenen zijn
-De nieuwe tariefvoorstellen 2023 liggen te ver onder de kostprijs (tot €14,00).
-In verhouding bezoeken weinig verzekerden van deze zorgverzekeringen onze praktijk.

U bent, als u daar verzekerd bent of denkt over te stappen naar een van deze zorgverzekeringen, nog steeds welkom in onze praktijk, maar u ontvangt dan van ons een factuur op basis van onze eigen praktijktarieven die u vervolgens zelf moet indienen bij Z&Z, ASR/Ditzo of Caresq. De vergoeding die u vervolgens ontvangt is afhankelijk van de dekkingsgraad die genoemde zorgverzekeringen in de regio hebben. Onze tarieven kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.

Als u elders verzekerd bent

Met alle overige zorgverzekeringen hebben we nog contracten. Dat wil niet zeggen dat zij ons werk wél kostendekkend belonen. Dit noopt ons tot het besluit om in 2023 onze zittingentijd aan te passen.

Zittingentijd

Tot 31 december 2022 werken we nog met zittingen van maximaal 30 minuten. Vanaf 2 januari passen we de maximale zitting tijd aan naar 25 minuten per gedeclareerde zitting of een afgeleide daarvan bij speciale tarieven. Dit blijft inclusief 5 minuten administratie tijd.

Kom op tijd, en breng alle benodigde zaken mee. Zodat we de zitting verder zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. U kunt de prestatiebeschrijvingen vinden op 

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie – BR/REG-23101 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl) 

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie – BR/REG-23103 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Overweegt u om in 2023 geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten? 

Dan kunt u wanneer u klachten heeft, ook bij ons terecht met behulp van de aankoop van een strippenkaart met korting. Deze strippenkaart met 10 zittingen voor de prijs van 9, blijft tot 12 maanden na aankoop geldig. Er zijn verschillende varianten. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar onze tarievenlijst op de website. https://fysiomaarssen.nl/vergoeding/tarieven/

We hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 

Blijf vooral gezond en in beweging!
Uw team fysio- en oefentherapie