030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Nieuws mei

Met ingang van 1mei nemen we helaas afscheid van twee collega’s; Tamara van der Bij, manueel therapeut en Saskia Brussé, oedeem- en thuiszorgfysiotherapeut. We danken hen voor hun inzet op beide locaties en wensen alle goeds voor de toekomst! Afscheid betekent...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit leidt ertoe dat we binnen...
Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd

De eerste groep deelnemers aan Vallen Verleden Tijd zwaaide 31 januari af met goed gevolg. In 8 lessen hebben zij zich bekwaamd in het herkennen van valgevaar en het opvangen van een val met minder impact. Op deze manier hebben zin hun valrisico met 46% verminderd! We...