030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

COPD Revalidatie

Revalidatie bij COPD
De COPD revalidatie wordt in onze praktijk verzorgd door: Patricia Slagter, Robin ´t Hart, Willemijn Snapper en Evelina van Wagensveld, allen aangesloten bij het COPD-netwerk Utrecht.

Wat is COPD?
De afkorting COPD komt uit het Engels en staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’. COPD is verzamelnaam voor longproblemen bekend als chronische bronchitis en emfyseem.

Wat kunnen uw klachten zijn?
Hoesten en opgeven van slijm.
Ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen.
Sneller kortademig en moe, vooral bij inspanning zoals traplopen.
Verkoudheden en andere luchtweginfecties geven bij u meer klachten en gaan minder snel over.

Wat doet fysiotherapie voor u?

  • Conditietraining bij verlaagde inspanningtolerantie. Dit aan de hand van verkregen testgegevens uit ons onderzoek en/of gegevens vanuit het ziekenhuis.
  • Spierkrachttraining bij afname van kracht en coördinatie.
  • Hoest- en huftechnieken; manieren voor verbetering van afvoer van slijm uit de longen, indien hier stoornissen in zijn.
  • Aanleren ademhalingstechnieken, ook tijdens inspanning.
  • Begeleiden en motiveren in uw ziekteproces.
  • Ontspanningsoefeningen ter vermindering van ervaren benauwdheid,
  • Adviezen voor het omgaan met plotselinge benauwdheid.
  • Bewustwording en inzicht over het ziektebeeld.
  • Stimuleren van het stoppen met roken.

Voor wie is de training?
Longpatiënten die problemen ervaren in hun dagelijks leven kunnen terecht bij de fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit kan variëren van adviezen tot een trainingsprogramma.Verwijzing gaat normaliter via huisarts, longverpleegkundige of longarts.

Duur van de training?
De duur van de training hangt af van de ernst van uw aandoening.
Globaal houdt dit in: 3 maanden opbouw 2x per week 1uur, hierna indien nodig 3 maanden onderhoud 1x per week 1 uur. Het programma kan worden aangepast.

Kosten?
Vergoeding van de longrevalidatie is afhankelijk van de ernst van uw longaandoening en uw afgesloten verzekering.
Bij een lichte vorm van COPD (GOLD 1) kan deze training geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering, indien u deze heeft afgesloten. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar.
Indien u een ernstigere vorm heeft (gerelateerd aan uitslagen van uw longfunctietest, vanaf GOLD 2), dan vergoedt de aanvullende verzekering de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw aanvullende pakket. Het vervolg vanaf de 21e behandeling komt uit de basisverzekering.
Er is altijd een verwijzing van de longarts of huisarts nodig.
Bij onvoldoende dekking door uw zorgverzekeraar ontvangt u een kostendeclaratie. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw behandeling.
Het eigen risico is uiteraard ook hier van toepassing.