030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

COPD

COPD Revalidatie

De afkorting COPD komt uit het Engels en staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’. COPD is een verzamelnaam voor longproblemen zoals chronische bronchitis en emfyseem.
Revalidatie bij COPD
Wij verzorgen COPD-revalidatie in onze praktijk. De collega’s die dit verzorgen zijn allen aangesloten bij het COPD-netwerk Utrecht of Chronisch Zorgnet.

Wat kunnen uw klachten zijn

U kunt de volgende klachten ervaren:

 • Hoesten en het opgeven van slijm.
 •  Ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen.
 • Sneller kortademig en moe, vooral bij inspanning.
 • Verkoudheden en andere luchtweginfecties geven bij u meer klachten en gaan minder snel over.

Wat doet fysiotherapie voor u

 • Conditietraining: Bij verlaagde inspanningstolerantie. Dit doen we aan de hand van verkregen testgegevens uit ons onderzoek en/of gegevens vanuit het ziekenhuis.
 • Spierkrachttraining: Bij afname van kracht en coördinatie.
 • Hoest- en huftechnieken: Verbetering van de afvoer van slijm uit de longen, indien hier stoornissen in zijn.
 • Aanleren ademhalingstechnieken: Ook tijdens inspanning.
 • Begeleiden en ondersteunen: In uw ziekteproces.
 • Ontspanningsoefeningen: Ter vermindering van ervaren benauwdheid.
 • Adviezen: Voor het omgaan met plotselinge benauwdheid.

Bewustwording en inzicht: Over het ziektebeeld.

Voor wie is de training

Longpatiënten die problemen ervaren in hun dagelijks leven kunnen terecht bij de fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de problemen wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit plan kan variëren van adviezen tot een trainingsprogramma. Verwijzing gaat doorgaans via huisarts, longverpleegkundige of longarts.

Wat zijn de kosten

Vergoeding van de longrevalidatie is afhankelijk van de ervaren ziektelast. Vanaf 2019 wordt een indicatie COPD niet meer chronisch vergoed, maar wordt het traject vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Aan de hand van de ervaren ziektelast (dit wordt samen met de fysiotherapeut bepaald) wordt u ingedeeld in een risicogroep. Het aantal behandelingen dat uit de basisverzekering vergoed wordt, verschilt.

Eerste behandeljaar

Bent u gestart op bijvoorbeeld 2 juni 2023? Dan loopt uw behandeling door tot 1 juni 2024. Vervolgens gaat uw onderhoudsjaar in. Dat loopt dan weer één jaar door.

Eerste behandelperiode

 • Groep A: Maximaal 5 behandelingen
 • Groep B1: Maximaal 27 behandelingen
 • Groep B2: Maximaal 70 behandelingen
 • Groep C/D: Maximaal 70 behandelingen

Onderhoudsfase na de eerste behandelperiode

 • Groep B1: Maximaal 3 behandelingen
 • Groep B2: Maximaal 52 behandelingen
 • Groep C/D: Maximaal 52 behandelingen

COPD en onvoldoende fysiotherapie?

Heeft u niet genoeg behandelingen uit de basisverzekering? Dan biedt uw aanvullende verzekering mogelijk een oplossing. De meeste zorgverzekeraars stellen de aanvullende verzekering open voor COPD-patiënten.