030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Vallen Verleden Tijd

Door afname van spierkracht, balans, uithoudingsvermogen, lenigheid, snelheid en andere factoren neemt met het stijgen der jaren de kans op een val of de valangst toe. Vaak met vergaande en vervelende gevolgen. Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie biedt een training aan voor diegenen die dit probleem actief willen aanpakken. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. In groepsverband worden de deelnemers in 10 trainingen (5 val lessen en 5 hindernisbaan lessen)bewust gemaakt van valgevaarlijke situaties. Er wordt ook aandacht besteedt aan  hoe de val kan worden gebroken. Deze training is door het RIVM beoordeeld als effectief en wordt door huisartsenpraktijken ondersteund.

Valt u regelmatig of voelt u zich onzeker bij het lopen binnens- of buitenshuis? U kunt uw valrisico laten beoordelen en advies inwinnen hoe u dit aan kan pakken. Neem contact op met uw huisarts of bel rechtstreeks voor een fysiotherapeutische intake naar 0346 562775. Hier kunt u ook terecht voor vragen over vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Dit is wat deelnemers vertellen 12 maanden na beëindigen van de training:

“ik ben alert op potentiele valgevaren en ik weet hoe ik daarmee om kan gaan. Dit scheelt érg veel, met name in mijn onzekerheid. Ik ken en doe mijn oefeningen en ook dat helpt me. Had ik dit maar eerder gedaan.”

De valpreventie training heeft mij bewust gemaakt van mijn onzekerheid in bewegen en door de oefeningen nam de beheersing van het bewegen toe. Ik kan nu beter inschatten wat ik nodig heb om te kunnen blijven bewegen.”De angst voor vallen is bij deze deelnemer met 33% afgenomen.

 Doordat ik actief blijf en extra beweeg heeft de valpreventie mij geholpen om op de been te blijven. Ik heb op het parcours onder allerlei omstandigheden geleerd goed voor mij uit te kijken.” Zegt een deelneemster, hersteld na een CVA en pijnlijke gewrichten. De valangst is bij deze deelnemer met 40% afgenomen.

 ik heb er wel wat aan gehad, mede door te merken dat ik minder kon dan ik dacht. Ik heb geleerd mijn gedrag daarop aan te passen. Het vallen achterover is geen probleem, vooruit moet ik nog wat meer oefenen thuis. Ik weet hoe ik dat moet doen. De lessen waren zeer interessant en een aanrader voor veel mensen die bang zijn om te vallen.” Bij deze deelnemer met nieuwe heup en gewrichtsklachten is de angst om te vallen gedaald met 25%.