030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Duizeligheidsklachten en Vestibulaire revalidatie

Duizeligheid is een regelmatig voorkomende klacht op het spreekuur van de huisarts. Deze klacht neemt sterk toe met de leeftijd en kan valincidenten tot gevolg hebben. Angst voor duizeligheid en het vermijden van bewegingen of activiteiten kunnen leiden tot andere lichamelijke klachten en zelfs tot een sociaal isolement.

De klacht ‘duizeligheid’ kan een acuut of chronisch karakter hebben en variëren van heftige, kortdurende aanvallen tot vage, langdurige sensaties. Zowel bij acute als chronische duizeligheid zijn vele oorzaken mogelijk. De meeste cliënten met duizeligheid worden door de huisarts zelf behandeld. Een klein percentage wordt, voor verdere diagnostiek, verwezen naar een medisch specialist.

De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen draaiduizeligheid en klachten die bestaan uit een licht gevoel in het hoofd of het gevoel flauw te vallen. Draaiduizeligheid is over het algemeen vestibulair van aard (met betrekking op het evenwichtsorgaan). De meest voorkomende syndromen van draaiduizeligheid zijn benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD), neuritis vestibularis en het syndroom van Ménière. Cliënten met duizeligheid worden in toenemende mate verwezen naar de fysiotherapeut, zowel in de 1e, 2e als 3e lijn.

Voor de fysiotherapeut zijn de BPPD en de perifeer vestibulaire uitval relevante diagnosen. Deze vormen van duizeligheid zijn doorgaans goed behandelbaar met voldoende wetenschappelijke onderbouwing. Bron: Nederlands Paramedisch Instituut, NPI.

De behandelingen houden in bij:

BPPD:repositie- of bevrijdingsmanoeuvres in de halfcirkelvormige kanalen van het oor. Hiervoor zijn 1-2 afspraken nodig. Na de behandeling is ongeveer 48 uur normaal bewegen aan te raden, echter activiteiten zoals gordijnen ophangen of voorover bukken moet u voorkomen. Na 48 uur kunt u weer normaal alles doen.

De afspraken worden indien mogelijk in de ochtend gepland omdat dan de duizeligheidsklachten het meest op de voorgrond staan. Het is verstandig om met een begeleider naar de praktijk te komen voor het geval de duizeligheid langer aanhoudt.

Perifeer vestibulaire uitval: (Een combinatie van) trainen van de blikstabiliteit, gewennen van het evenwichtsorgaan en de hersenen aan nieuwe informatie (vestibulaire habituatie training, VHT) en balanstraining. Dit vraagt om meerdere laagfrequente afspraken, afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en het uitvoeren van huiswerkoefeningen. Het innemen van duizeligheidsremmende medicatie staat habituatie training in de weg, dit dient gestaakt te worden.

Trouw oefenen is van groot belang voor het slagen van de therapie. Toch komt bij een op de drie patiënten de klacht na verloop van tijd terug.

Indien uw duizeligheidsklachten samengaan met aanhoudende stoornissen van het gehoor, bewustzijnsdaling, uitvalsverschijnselen, onzekere gang met valneigingen (ataxie), ernstige hoofdpijn, koorts, u heeft kanker in uw voorgeschiedenis of een recent hoofd- of nektrauma, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

De ziekte van Ménière kan niet met fysiotherapie genezen of voorkomen worden, echter door de herhaaldelijke aanvallen kan er sprake zijn van balansstoornissen. Balanstraining kan dan van toegevoegde waarde zijn.