030-6773154 (Vleuten) info@fysiovleuten.nl    0346-562775 (Maarssen) info@fysiomaarssen.nl

Duizeligheidsklachten & Vestibulaire revalidatie

Duizeligheid is een regelmatig voorkomende klacht op het spreekuur van de huisarts. Deze klacht neemt sterk toe met de leeftijd en kan valincidenten tot gevolg hebben. Angst voor duizeligheid en het vermijden van bewegingen of activiteiten kunnen leiden tot andere lichamelijke klachten en zelfs tot een sociaal isolement. 

Duizeligheidsklachten – Acuut of chronisch

De klacht ‘duizeligheid’ kan een acuut of chronisch karakter hebben. Deze kan variëren van heftige, kortdurende aanvallen tot vage, langdurige sensaties. Zowel bij acute als chronische duizeligheid zijn vele oorzaken mogelijk. 

De meeste cliënten met duizeligheid worden door de huisarts zelf behandeld. Een klein percentage wordt, voor verdere diagnostiek, verwezen naar een medisch specialist.

De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen draaiduizeligheid en klachten die bestaan uit een licht gevoel in het hoofd of het gevoel flauw te vallen. 

Wat is draaiduizeligheid

Draaiduizeligheid is over het algemeen vestibulair van aard (met betrekking op het evenwichtsorgaan). De meest voorkomende syndromen van draaiduizeligheid zijn benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD), neuritis vestibularis en het syndroom van Ménière. 

Cliënten met duizeligheid worden in toenemende mate verwezen naar de fysiotherapeut, zowel in de 1e, 2e als 3e lijn.

Voor de fysiotherapeut zijn de BPPD en de perifeer vestibulaire uitval relevante diagnosen. Deze vormen van duizeligheid zijn doorgaans goed behandelbaar met voldoende wetenschappelijke onderbouwing (Bron: Nederlands Paramedisch Instituut, NPI).

De behandelingsmethoden

Het behandelen van de duizeligheidsklachten kan via verschillende methoden.

BPPD

Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) is een gevoel van duizeligheid die gekenmerkt wordt door acute kortdurende heftige duizeligheid die ontstaat als u uw hoofd beweegt. Het woord ‘benigne’ betekent ook wel goedaardig, terwijl ‘paroxismale’ voor aanvalsgewijs staat. 

Repositie- of bevrijdingsmanoeuvres in de halfcirkelvormige kanalen van het oor kunnen de oplossing zijn. Hiervoor zijn 1 of 2 afspraken nodig. Na de behandeling is ongeveer 48 uur enkel normaal bewegen aan te raden. Activiteiten – zoals gordijnen ophangen of voorover bukken – moet u voorkomen. Na 48 uur kunt u weer normaal alles doen.

De afspraken worden – indien mogelijk –  in de ochtend gepland. Dit doen we, omdat de duizeligheidsklachten dan het meest op de voorgrond staan. Het is verstandig om met een begeleider naar de praktijk te komen voor het geval de duizeligheid langer aanhoudt.

Perifeer vestibulaire uitval

De behandelingsmethode voor Perifeer vestibulaire uitval bestaat uit een combinatie van; trainen van de blik stabiliteit, gewennen van het evenwichtsorgaan en de hersenen aan nieuwe informatie en balanstraining. Het gewennen van het evenwichtsorgaan en hersenen aan nieuwe informatie wordt ook wel vestibulaire habituatie training (VHT) genoemd.

Deze behandelmethode vraagt om meerdere laagfrequente afspraken. Het aantal afspraken is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en het uitvoeren van huiswerkoefeningen. 

Het innemen van duizeligheid remmende medicatie staat habituatie training in de weg. Het is daarom verstandig hiermee te stoppen tijdens het trainingstraject. Trouw oefenen is van groot belang voor het slagen van de therapie. Toch komt bij één op de drie patiënten de klacht na verloop van tijd terug.

Indien uw duizeligheidsklachten samengaan met één of meerdere van de onderstaande klachten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

  • Aanhoudende stoornissen van het gehoor 
  • Bewustzijnsdaling
  • Uitvalsverschijnselen
  • Onzekere gang met valneigingen (ataxie)
  • Ernstige hoofdpijn
  • Koorts
  • Kanker in uw voorgeschiedenis
  • Een recent hoofd- of nektrauma

De ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière kan niet met fysiotherapie genezen of voorkomen worden. Door de herhaaldelijke aanvallen kan er sprake zijn van balansstoornissen. Balanstraining kan dan van toegevoegde waarde zijn.

Wilt u meer informatie over duizeligheidsklachten? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan direct contact op.